I edición dos Premios de innovación en saúde 2019 no Sistema Público de Saúde de Galicia.

Entidad Financiadora: Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde-ACIS

Plazo de Presentación: 29/11/2019

Volver al Listado